Politics | Tue Sep 11, 2007 12:21pm EDT

FACTBOX: Senate reaction to Petraeus testimony