Entertainment | Tue Sep 15, 2009 6:56pm EDT

Whitney Houston says she is "drug-free"