Lifestyle | Thu Nov 5, 2009 9:15am EST

Pakistan takes to the fashion runways