US | Mon Jun 28, 2010 5:02pm EDT

Oil washes onto big Mississippi tourist beach