Stocks | Mon Oct 11, 2010 9:20am EDT

RPT-Exelixis licenses two drug programs to Bristol