Davos 2011 | Mon Jan 10, 2011 10:07am EST

Sarkozy takes G20 case to Obama as food prices soar