Top | Mon Jan 31, 2011 5:58pm EST

Analysis: Egypt crisis a fresh dilemma for Obama team