Technology | Mon Mar 28, 2011 5:28pm EDT

EBay buys GSI for $1.96 billion to take on Amazon