Lifestyle | Mon Apr 4, 2011 1:32pm EDT

Giant yellow teddy bear to brighten New York City