Entertainment | Mon Aug 8, 2011 4:44pm EDT

Telemundo plans to increase local news programming