Fri Nov 4, 2011 1:14pm EDT

Tribeca Film Picks Up U.S. Rights to 'Sleepless Night'