World | Mon Nov 28, 2011 3:15pm EST

Arab media focus on Syria, anxious over Egypt vote