Economy | Thu Apr 19, 2012 4:11pm EDT

DIARY - Today in Washington - April 20