Oddly | Mon Jun 11, 2012 12:37pm EDT

Bulgaria puts "vampire" skeleton on display