Entertainment | Tue Jun 12, 2012 6:30pm EDT

Book Talk: Michelle Obama on White House kitchen garden