US | Tue Aug 28, 2012 6:55pm EDT

Exelon drops Texas reactor plan, cites cheap natgas