Technology | Fri Aug 31, 2012 6:56pm EDT

Religious groups vie for new Web domain names