Stocks | Fri Sep 7, 2012 2:20pm EDT

TEXT-S&P affirms Bradesco Seguros 'brAAA' rating