US | Fri Sep 7, 2012 10:46pm EDT

Montana judge strikes down state execution method