Economy | Mon Sep 17, 2012 3:59pm EDT

DIARY - Today in Washington - Sept 18