Bonds | Thu Nov 8, 2012 7:01pm EST

UPDATE 1-Obama to make statement on economy Friday