Economy | Mon Nov 12, 2012 3:59pm EST

DIARY - Today in Washington - Nov 13