Health | Thu Nov 15, 2012 3:48pm EST

FDA panel backs Dynavax's hep B vaccine efficacy, not safety