Economy | Mon Jan 7, 2013 3:59pm EST

DIARY - Today in Washington - Jan 8