Stocks | Fri Jan 25, 2013 3:34pm EST

Apple co-founder Wozniak says parts of Jobs film 'totally wrong'