Economy | Mon Feb 18, 2013 4:02pm EST

DIARY - Today in Washington - Feb 19