Stocks | Tue Mar 26, 2013 9:34am EDT

Piraeus buys Cyprus bank units in Greece for 524 million euros