Stocks | Thu Mar 28, 2013 5:23pm EDT

McIlroy makes poor start to Houston Open