Markets | Fri Apr 5, 2013 9:05am EDT

US dollar briefly turns higher vs yen, hits NY session peak