Funds | Mon Apr 8, 2013 5:02pm EDT

COLUMN-Take the lazy portfolio route to big returns