Economy | Thu Apr 11, 2013 4:00pm EDT

DIARY - Today in Washington - April 12