Stocks | Fri Apr 12, 2013 9:54am EDT

New Issue-Atrium European prices 350 mln euro 2020 bond