Namsos Trafikkselskap : Prospekt godkjent av Finanstilsynet

Tue May 7, 2013 9:11am EDT

* Reuters is not responsible for the content in this press release.

Finanstilsynet har godkjent følgende prospekt:

Prospekt for fortrinnsrettsemisjon og påfølgende notering av 571.429 nye aksjer ("Nye Aksjer"), hver pålydende NOK 10,00 og tegningskurs NOK 70,00 per Nye Aksje ("Prospektet").

NAMSOS TRAFIKKSELSKAP ASA

Informasjonen i Prospektet er relatert til fortrinnsrettsemisjonen ("Fortrinnsrettsemisjonen") og påfølgende notering av 571.429 Nye Aksjer, hver pålydende NOK 10,00 og tegningskurs NOK 70,00 per Nye Aksje, med tegningsretter ("Tegningsretter") for eksisterende aksjonærer ("Eksisterende Aksjonærer") i Namsos Trafikkselskap ASA ("Selskapet") per 30. april 2013, slik de var inntatt i Selskapets aksjeeierregister i VPS 6. mai 2013.

Fortrinnsrettsemisjonen er garantert av Namsos Invest AS, Trønderbilene AS, Amble Investment AS og Ola Rustad AS, som mottar en samlet garantiprovisjon på 2 % av Fortrinnsrettsemisjonens størrelse. Garantien inneholder ikke rett for garantistene til å avstå fra å tegne. 

Hver aksje holdt av Eksisterende Aksjonærer per 30. april 2012 vil gi 0,597 Tegningsretter. Eiere av Tegningsretter vil bli gitt fortrinnsrett til én (1) Ny Aksje per Tegningsrett man eier. Tegningsrettene vil være fritt omsettelige, og kan utøves av enhver innehaver av en slik Tegningsrett som ikke er en "Ineligible Person" som nærmere angitt i Prospektets pkt. 20 ("Selling and transfer restrictions").

Tegningsperioden løper fra og med 8. mai 2013 til 22. mai 2013 kl 16:30 CET ("Tegningsperioden"). Handel i Tegningsrettene forventes å ville løpe fra og med 8. mai 2013 og vil vare til 22. mai 2013 kl 16:30 CET. Det er lav likviditet i den underliggende aksjen, og det er vanskelig å fastslå om Tegningsrettene vil ha en positiv verdi. Dagens kurs pr. aksje i Selskapet ligger over tegningskursen per Nye Aksje, hvilket indikerer at Tegningsrettene kan ha en økonomisk verdi for innehavere av Tegningsretter.

Viktig informasjon: Tegningsretter som ikke er benyttet til å tegne Nye Aksjer eller solgt før utløpet av Tegningsperioden vil bortfalle uten kompensasjon og dermed være verdiløse.

Arctic Securities ASA er tilrettelegger for Fortrinnsrettsemisjonen.

Prospektet vil fra og med 7. mai 2013 være tilgjengelig hos:

Selskapet:
Namsos Trafikkselskap ASA
Dampskipskaia
7800 Namsos
Norge
www.ntsasa.no

Tilrettelegger:
Arctic Securities ASA
Postboks 1833 Vika
Haakon VII's gt. 5
0123 Oslo
Norge
www.arcticsec.no

Namsos Trafikkselskap ASA
Namsos, 7. mai 2013.

Kontaktpersoner:
Thomas B. Geving, Adm. direktør
+47 915 51 555

Espen Ledang, Leder forretningsutvikling
+47 481 23 339
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Namsos Trafikkselskap via Thomson Reuters ONE

HUG#1700023
Comments (0)
This discussion is now closed. We welcome comments on our articles for a limited period after their publication.