Stocks | Fri May 10, 2013 11:38am EDT

Novartis, BT push European shares to fresh 5-yr peak