World | Fri May 17, 2013 6:21am EDT

Gunmen attack police station beyond Nigeria emergency zone