Politics | Mon Jun 10, 2013 2:10pm EDT

Obama meetings to consider range of options on Syria: spokeswoman