Stocks | Thu Jun 13, 2013 10:54am EDT

Renault set to power four teams next season