Stocks | Tue Aug 6, 2013 8:10am EDT

ADM raises provision to settle bribery probe to $54 million