Technology | Tue Aug 6, 2013 2:36pm EDT

Amazon's Bezos to buy the Washington Post for $250 million