Sports | Tue Aug 6, 2013 10:23pm EDT

Miami Heat to host season opener