Stocks | Mon Aug 12, 2013 6:49pm EDT

Blackstone agrees to buy stake in GE apartment portfolio