US | Mon Aug 19, 2013 8:11pm EDT

Mexican drug kingpin Eduardo Arellano Felix sentenced to prison in US