Entertainment | Fri Aug 23, 2013 5:15pm EDT

U.S. agency says Michael Jackson estate owes $702 million in taxes