Stocks | Mon Aug 26, 2013 6:28pm EDT

Australia shares seen dipping on Syria tension