Stocks | Mon Sep 9, 2013 5:05pm EDT

Retailer Esprit seeks speed to return to fashion