Stocks | Fri Sep 27, 2013 8:30am EDT

New Issue-Rentokil Initial prices 350 mln euro 2021 bond