Lifestyle | Tue Oct 1, 2013 7:14pm EDT

As Obama plans Asia tour, postcard Philippines isle symbolizes U.S. pivot