Health | Tue Oct 8, 2013 10:49am EDT

European Parliament votes to weaken EU's anti-smoking plans