Stocks | Wed Oct 23, 2013 10:15am EDT

UPDATE 2-Bribery scandal slashes GlaxoSmithKline's Chinese drug sales