Sports | Mon Apr 14, 2014 9:58pm EDT

Shipping alliance opposes Beckham's Miami arena plan